Z posiedzeń Zarządu PFSM

Podczas grudniowego posiedzenia Zarządu, Prezes Federacji Pan Maciej Olejniczak zlożyl rezygnacje z pełnionej funkcji Prezesa.
Do czasu zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd powierzyl pelnienie funkcji p.o. Prezesa - Wiceprzewodniczącemu Federacji Panu Boguslawowi Wontorowi.
Dnia 29 stycznia podczas Zebrania Zarządu podziękowano serdecznie Prezesowi Maciejowi Olejniczakowi za trud kierowania w minionym okresie Polską Federacją Sportu Młodzieżowego.

Zdjęcia z posiedzenia Zarządu:

IMG_2845.JPG
IMG_2845.JPG
IMG_2846.JPG
IMG_2846.JPG
IMG_2898.JPG
IMG_2898.JPG
IMG_2899.JPG
IMG_2899.JPG
IMG_2900.JPG
IMG_2900.JPG