Szkolenie organizacyjno-finansowe SMS w kolarstwie.

 

W dniach 8/9.07.2013r. w Warszawie odbyło się szkolenie organizacyjno-finansowe przedstawicieli Szkół Mistrzostwa Sportowego w kolarstwie – zadań obsługiwanych przez PFSM.

Omówiono zmiany dokumentacyjne i prawne dotyczące realizowanych zadań, w tym wszystkie uwagi zgłoszone przy realizacji rozliczeń zadań z 2012r.

Omówiono przygotowanie rozliczenia półrocznego – zgodnie z zawartymi Umowami z MSiT.

Przedyskutowano wiele problemów, na które napotykają SMS-y podczas realizacji zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego.

W szkoleniu wziął udział Pan Andrzej Wiśniewski (prowadzący sprawy SMS-ów) – DSW MSiT – który omówił i ustosunkował się do wielu poruszanych (przez przedstawicieli SMS-ów) bieżących problemów.