Konsultacje organizacyjno-finansowe 8 - 9 stycznia - Garbicz

W dniach 8 -9 stycznia br. w Garbiczu woj. Lubuskie odbyla się coroczna narada programowa Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 16 Wojewódzkimi Interdyscyplinarnymi Stowarzyszeniami Kultury Fizycznej.

W naradzie wzięli udzial Kierownicy jednostek, Glówni Księgowi oraz Kierownicy Wyszkolenia.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi podczas narady materiałami przedstawiciele województw zglosili szereg uwag formalno-prawnych, organizacyjnych, regulaminowych oraz finansowych do przekazanych nam "Założeń organizacyjno-finansowych na rok 2004" oraz materiałów zaprezentowanych przez Departament Strategii Rozwoju Sportu podczas konferencji.

 

Zdjęcia z narady:

IMG_2855.JPG
IMG_2855.JPG
IMG_2856.JPG
IMG_2856.JPG
IMG_2857.JPG
IMG_2857.JPG
IMG_2858.JPG
IMG_2858.JPG
IMG_2859.JPG
IMG_2859.JPG