Gala Sportu Młodzieżowego

17 czerwca o godz. 12.00 w Centrum Olimpijskim odbyło się coroczne uroczyste „Podsumowanie Systemu Sportu Młodzieżowego” za 2012r.

z udziałem: Kierownictwa Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego, polskich związków sportowych i klubów sportowych, wojewódzkich interdyscyplinarnych stowarzyszeń sportowych i jak zwykle (przy dużej frekwencji) przedstawicieli samorządów wszystkich szczebli.

Nagrody wręczono w 9 kategoriach: najlepszym klubom sportowym, najlepszym województwom, najlepszym gminom (w zależności od liczby mieszkańców).

Podczas gali wystąpili grupa Soccerart, Mieszko Włodarczyk oraz grupa cheerleaderek – Hand to Hand (Bell Arto Cheerleaders)

 

 
   

 

Lista wyróżnionych